HEM | OM EOS | FARTYG | KVOT | LEVERANSER | UTRUSTNING | KONTAKT | LÄNKAR
 
VERKSAMHET
Eos Shipbroker ägnar sig åt mäkleri av fartyg och utrustning, huvudsakligen för fiske. Vi förmedlar och har under åren förmedlat fiskefartyg i alla storlekar, alltifrån små garnbåtar till stora trålare/notfartyg, både "egna" och via andra mäklare världen över. En del av verksamheten är att förmedla fiskerättigheter i form av BT, kW, effort, havdagar och andra tillstånd. Vidare förmedlar vi också arbetsbåtar och annat tonnage, f.d. fiskebåtar till nya ändamål samt utrustning till fiskefartyg.

Det moderna fisket handlar till stor del om rättigheter, tillstånd och ekonomiskt framförhållande. Vi har goda kunskaper för att kunna hantera dessa problem och vi har hjälpt ett antal rederier i denna hantering. Eos Shipbroker kan också erbjuda ett stort kontaktnät , kontakter med andra mäklare både inom och utanför Sverige som gör marknaden väldigt bred. Vi genomför värdering av fiskebåtar samt ger rådgivning vid köp och försäljning av fartyg. Genom åren har vi byggt upp och kan därför hjälpa till med kontakter med banker, myndigheter och varv för om- eller nybyggnad samt kontraktsskrivning.


BAKGRUND
Efter 20 års yrkesfiske beslöt Gunnar Asplund under senhösten 1999 att övergå till skeppsmäkleri. Detta efter att ha fiskat med båtar från 6 till 40m, från fasta redskap, över garn och krok, till bottentrålning av fisk och pelagiskt fiske efter sill och skarpsill. Gunnar har fiskat i alla hörn av hela Östersjön/Bottniska viken samt på Nordsjön.

Idag har Eos Shipbroker två anställda och sedan april 2008 har man kontor i både Umeå och Göteborg. Flera av Gunnars båtar har hetat ”Eos”, därav företagsnamet. Eos är i den grekiska mytologin morgonrodnadens gudinna. Kärleken till och kunskapen om fiskebåtar har Gunnar med sig, goda personkontakter inom fiskarkåren, organisationerna och myndigheterna har han förvärvat och under de senaste åren har dessa kunskaper kompletterats med juridikstudier. Nedan återfinns några av de båtar som Gunnar genom åren ägt och drivit.